Om Gunilla


Gunilla
Jag, Gunilla Karlén är webbkonsult med inriktning på strategi och innehåll. Kvalitet och enkelhet är ett motto för mig. Jag har också kunskap om statistik för webbplatser. 

Jag har lång yrkeserfarenhet inom både IT och kommunikation. Startade min yrkesbana 1981 och har sedan dess arbetat både som analytisk kemist, IT-ansvarig, projektledare och webbansvarig. Under några år arbetade jag även som supportchef inom IT. Jag har erfarenhet av upphandlingar, avtal, konsultkontakter, kommunikation, bildredigering och webbredigering.

Jag har varit verksam som webbansvarig sedan 2006 och har bred erfarenhet och genomför uppdrag på både svenska och engelska.
Kan helheten inom webb, både tekniken, innehållet och regelverken. Det gör mig unik eftersom jag kan visa, hur du som företagare kan undvika de fallgropar som finns på Internet.